Inschrijven voor
cursus(sen)

Gelieve 150,00 € voor de maandag en dinsdag cursussen
en/of 180,00 € voor de woensdag cursussen
te storten op rekening BE66 7360 7392 1643
met vermelding van naam en de titel van de cursus.
Na betaling is je inschrijving pas definitief !