Lidgeld

Wens je lid te worden van onze vereniging ?

We verwelkomen je graag en zullen je bijstaan en helpen bij al je activiteiten in onze club.

Gelieve het "LIDMAATSCHAPSFORMULIER" van Aiky's Weij vzw in te vullen en het lidgeld te betalen.

Om met alles in orde te zijn voor dit jaar, wat betreft verzekering en aansluiting bij de federatie Paardensport Vlaanderen vzw, verzoeken we je vriendelijk om het lidgeld voor het jaar 2024 te betalen voor eind januari.

Paardensport Vlaanderen zal je een attest via e-mail bezorgen zodat je van jouw mutualiteit een bepaald bedrag terugbetaald krijgt.

Gelieve de som van 45,00 euro over te schrijven op bankrekening nr BE66 7360 7392 1643 op naam van Aiky's Weij  met vermelding van "Lidgeld 2024 - Naam Voornaam".

De basisverzekering bij Paardensport Vlaanderen wil zeggen dat u verzekerd bent voor alle activiteiten binnen onze club tijdens lessen, kampen, wandelingen, enz. Zie ook Paardensport Vlaanderen

  • Wanneer je ook verzekerd wil zijn om ook buiten Aiky's Weij vzw met eigen paard of bij een andere club van Paardensport Vlaanderen wil gaan rijden bedraagt het lidgeld 65,00 euro.
  • Wanneer je ook nog een extra uitbreiding van de verzekering wenst om met een koets te rijden met je eigen paard/pony neem bedraagt het lidgeld 165,00 euro.

Indien je nog vragen of bemerkingen hebt horen we deze graag.